Dolina Karpia to ok. 4 tys. hektarów stawów w dużej części hodowlanych. To najważniejszy ośrodek hodowli karpia w Polsce od czasów średniowiecza. Obszar o powierzchni 310 km kw. obejmuje gminy: Zator, Przeciszów, Osiek, Polanka Wielka, Brzeźnica, Tomice, Spytkowice. Razem tworzą one Stowarzyszenie Dolina Karpia, które zostało powołane w 2006 r. Rozległe kompleksy stawowe, obfitość ryb i ponad 700-letnie tradycje rybołówstwa sprawiają, że jest to jedna z najważniejszych w kraju ostoi ptaków i roślin. Jednocześnie jest to unikalny obszar w skali całej Europy. Większość jest włączona w system obszarów chronionych Natura 2000. Przyjeżdżają tu wędkarze, których przyciągają liczne łowiska, fotografowie, ornitolodzy i coraz więcej turystów, którzy mają tutaj możliwości do aktywnego wypoczynku nad wodą i trasach rowerowych https://www.centrumrowerowe.pl/trasy-rowerowe/